Privacy statement

Welkom

 

Fijn dat je met één van onze labels in contact bent gekomen. Om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen met alle financiële vragen zijn we als groep actief. Habithuis is daar de naam van. Habithuis is een samenwerking tussen Max de Makelaars, Van Egmond van Hirtum, Freek Hypotheek Noordwijk & Voorhout en Regiobank Rijnsburg & Voorhout. We vinden het belangrijk dat je weet dat alle labels binnen deze groep vertrouwelijk met gegevens omgaan. Dit privacy statement geldt dan ook voor alle labels. Om het document makkelijk leesbaar te maken gebruiken we één naam voor onze mooie groep: Habithuis.

Als je vragen hebt over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of omgang met deze internetsite, kun je contact met ons opnemen via info@habithuis.nl

Privacy Statement

HABITHUIS wil je door middel van dit privacy statement informeren over de doeleinden waarvoor HABITHUIS je  persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. HABITHUIS respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de sites van de hierboven genoemde labels. HABITHUIS spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in dit privacy statement zijn beschreven.

Doeleinden

De door jou op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de intermediair en/of aanbieder van het financiële product, om je een offerte te kunnen sturen of om een persoonlijke afspraak te kunnen maken naar aanleiding van de aanvraag. HABITHUIS zal de gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Links

Onze sites kunnen links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

Je kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij de gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien je vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: info@habithuis.nl

Diversen

Het privacy statement kan te allen tijde door HABITHUIS aangepast worden. HABITHUIS adviseert daarom het privacy statement regelmatig te bekijken. Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De cookies op deze website worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Wanneer wij op onze website om persoonlijke gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn; foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Je kunt de op jouw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen de browserinstellingen je browsergeschiedenis te wissen.

Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door HABITHUIS. Tijdens je bezoek aan deze internetsite kan HABITHUIS persoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect (zie ‘Cookies’). HABITHUIS zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die HABITHUIS bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevens worden opgeslagen in een databestand. Indien HABITHUIS dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. HABITHUIS zal deze correspondentie zelf verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Doeleinden van gegevensverwerking

HABITHUIS verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie

HABITHUIS tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin HABITHUIS wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal jou vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen je erop dat je door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan HABITHUIS instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Dit geldt ook voor de social media buttons die op deze website zijn opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen hiermee uw persoonsgegevens. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer om: u bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met HABITHUIS

Indien u geen marketinginformatie van HABITHUIS wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres: marketing@habithuis.nl

Call Now Button